Välkommen till IT-gymnasiets hemsida!
Så här mår hemsidan idag. Ju blåare hemsidan är desto bättre mår han.